Kei Ying thế hệ Red Mi K30

  • Kei Ying Generation Red Mi K30

    Kei Ying thế hệ Red Mi K30

    Đặt cái thứ hai vì TPU cũng mềm. Nó thuộc về sản phẩm cao su mềm như silica gel. Nhiều người không biết sự khác biệt giữa silica gel và TPU. Ngay cả một số người bán hàng trên Taobao cũng không thể hình dung được điều đó, họ nói rằng những cái mềm đều là silicone. . TPU thuộc loại nhựa, và sản phẩm được tạo ra bằng quá trình ép phun, tức là sau khi các viên gạo nhựa được làm nóng và chảy, chúng được bơm vào khuôn nhựa có thùng để tạo ra sản phẩm. Silica ...